Exchange Server 2013 Kurulumu

Exchange Server 2013 Kurulumu

Exchange1

Merhaba arkadaşlar, makalemizde Windows Server 2012 işletim sistemi üzerine Exchange Server 2013 kurulumunu yapacağız.

Exchange Server 2013 sadece 3 rol ile karşımıza gelmektedir. Önceki sürümlerde 5 rol ile olarak gelmekteydi. Exchange Server 2013 rolleri Client Access,Mailbox Rolu ve Edge Transport rolleridir.

Exchange 2010 ile birlikte tanışmış olduğumuz yüksek erişilebilirlik için database yedekliliği sağlamış olduğumuz DAG mimarisi, Exchange 2013’te de karşımıza gelmektedir.

Exchange Server 2013 bazı yenilikler;

 • Geşiltirilmiş Outlook Web App. Ve ofline çalışabilme
 • Exchange Management Consolu(EMC) yerine artık Web arayüzü ile exchangemizi yönetebiliyoruz.(EAC)
 • Public Folder Datalarının Mail Box datalarinin içerisine yerleştirilmesi.
 • Exchange 2010 da kullanılan CAS Array artık kullanılmıyor.

Exchange Server kurarken ,sunucumuzu domain e eklemeyi ve ip yapılanmasını kesinlikte unutmayalım.

İlk olarak Dc mizde exchangeadmin isimli user imizi oluşturuyoruz ve Domain Admins,Enterprise Admins ve Schema Admins yetkilerini veriyoruz.

exc1

Exchange kurucağımız sunucu ya local admin yetkili exchangeadmin isimli kullanıcı açıp ,sunucumuzu bu kullanıcı adı ile açalım.

exc2

Sunucumuza Exchangeadmin kullanıcı adı ile logon oluyoruz ve Server 2013 Exchange kurulum öncesindeki komutları, Power Shell’i Run as Admin ile çalıştırıp sırasıyla uyguluyoruz.

Import-Module ServerManager           

Power Shell e kopyalalıp enter e basıyoruz.

exc3

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Power Shell e kopyalalıp enter e basıyoruz.

exc4

Son olarak Active Directory Shema mızı güncellememiz kaldı .Bunun için önce Power Shell de Exchange Setup mızın olduğu klasöre gidiyoruz ve alta yazılı olan komutu uyguluyoruz.

.setup /PrepareAD /OrganizationName: ”Get-Mailbox” /IacceptExchangeServerLicenseTerms

exc5

exc6

Active Directory Schema güncellememiz yukarıda da görüldüğü gibi başarıyla gerçekleşti. Son olarak Exchange Server üzerinde ihtiyacımız olan featurelerın kurulması kaldı .Aşağıdaki komutu Power Shell üzerinde çalıştıralım.

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

exc7

Gerekli featurelerin sorunsuz şekilde kurulduğunu görüyoruz. Ekranda görüldüğü gibi sunucumuzu yeniden başlatıyoruz .

Sunucumuz yeniden başladıktan sonra  aşağıda bulunan yazılımları sırasıyla sunucumuza kuruyoruz.

 1. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
  http://www.microsoft.com/en-za/download/details.aspx?id=34992
 2. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17062
 3. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit
  http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=26604

exc8

Bu yazılımları sırasıyla kurduktan sonra sunucumuzu yeniden başlatıyoruz. Böylelikle Exchange kurulumu sırasında kı ön hazırlıklarını bitiriyoruz.

Exchange Server 2013 kurulum dosyasının içindeki setup.exe ile kuruluma başlayalım.

exc9

Check For Updates ekranında sunucu güncellemeleri kontrol edicektir. Eğer sunucumuzda internet bağlantımız var ise updatelerin yapılması öneririz. Next ile kuruluma devam ediyoruz.

exc10

Introduction ekranında Next ile kuruluma devam ediyoruz.

exc11

License Agreement ekranında Lisans anlaşmasını onaylıyoruz ve Next ile kuruluma devam ediyoruz.

exc12

Recommended Settings ekranında sunucu üzerinde oluşabilecek hataları otomatik olarak kontrol etmesini sağlar . Ben use recommended setting işaretleyip Next ile kuruluma devam ediyorum.

exc13

Server Role Selection ekranında sunucuya kurabileceğimiz rolleri görüyoruz.Ben her iki rolüde aynı sunucuya kuruyorum.

exc14

Installation Space and Location ekranında yazılımı kuracağımız disk i seçiyoruz ve Next ile kuruluma devam ediyoruz.

exc15

Malware Protection Settings Malware Protection un disable etmek istermisiniz diye soruyor. Bu kısımda ben no seçeneğini seçiyorum.Çünkü Malware Protection un aktif olmasını istiyorum . Next ile kuruluma devam ediyoruz.

exc16

Readiness Check ekranında sunucumuzun Exchange Server 2013 için kurulmaya uygunluğunu kontrol ediliyor.Kontrol sonrasında İnstall ile kuruluma devam ediyoruz.

exc17

 

exc18

Sunucumuzu yeniden başlatıyoruz.Böylelikle Exchange Server 2013 kurulumu tamamlandı.

exc19

https://exchange/ecp  ile exchangemizi yönetebiliriz. Bizim sunucumuzun adı exchange idi .

exc20

Exchangeadmin kullanıcı şifremizi girip yönetim ekranına giriyoruz. Karşımıza ile Language ve Time seçenekleri çıkıyor .Gerekli ayarları yapıp save ile Exchange Yönetim ekranına giriyoruz.

exc21

exc22

BENZER YAZILAR

1 COMMENT

Bir yorum yapın